Tack alla som besvarade enkäten!

Under våren genomförde vi tillsammans med AktivBo en kundundersökning för att ta reda på hur våra hyresgäster uppfattar oss som hyresvärd.

Totalt var det 72,3% som svarade på enkäten vilket är en väldigt hög och bra svarsfrekvens. Vi tackar alla som deltog för de värdefulla svaren och synpunkterna.

Undersökningen är ett viktigt verktyg i vårt arbete med att ge våra hyresgäster ett ännu bättre boende. Nu ska vi påbörja arbetet med att analysera svaren och utifrån det planera våra insatser efter de synpunkter hyresgästerna lämnat i enkäten. 

Vi återkommer med resultatet efter sommaren.