Borttag av deponikärl

Deponirest är avfall som inte går att återvinna på något sätt. Det är tex keramik och trasiga lerkrukor som varken går att förbränna, kompostera eller materialåtervinna.

Eftersom hanteringen av deponirest inte fungerar på ett tillfredställande sätt kommer KFAB att ta bort deponikärlen from 2017-10-17.

Vi hänvisar därför våra hyresgäster att deponiavfall lämnas på tippen vid Återbruket på Fredsgatan 40, Kungsör.