Möte & Trygghetsvandringar

KFAB och Hyresgästföreningen anordnar "Bostadsmöte och Trygghetsvandring" för att ta del av idéer och synpunkter från våra hyresgäster. Vi går en promenad i bostadsområdet för att se hur vi ev kan förändra och förbättra utemiljön ur ett trygghetsperspektiv.

Tisdagen den 24 oktober 2017 kommer vi att ha trygghetsvandringar i följande bostadsområde:

Kl. 18.00     Kv Stallmästaren (Trädgårdsgatan 6, 22,26)

Kl. 19.00     Kv Bågen (Hamngatan 9, 11, Thor Modéens Gata 4)

Tisdagen den 7 november 2017 med start kl. 18.00 kommer vi att ha trygghetsvandring för de som bor på Karlavägen 10 och Skolgatan 3.

Välkomna att vara med på trygghetsvandring i ditt bostadsområde!