Enkät visar på mycket nöjda hyresgäster

Våren 2017 genomförde vi en kundundersökning för att ta reda på hur våra hyresgäster uppfattar KFAB som hyresvärd. Våra hyresgäster trivs bra och är överlag mycket nöjda. Några förbättringsområden finns dock, vilka vi kommer att fokusera på framöver.

Enkätfrågorna delas in i grupper för att kunna belysa resultatet på ett bra sätt. När det gäller servicefrågor är det följande gruppering: Ta kunden på allvar, Trygghet, Rent och snyggt och Hjälp när det behövs. De bildar tillsammans Serviceindex. De blå staplarna i diagrammet är positiva svar och de röda är negativa, och den rosa linjen visar förra undersökningens resultat.

Totalt var det 72,3 % som svarade på enkäten, vilket är en helt otroligt hög svarsfrekvens och vi vill därför också passa på att tacka våra hyresgäster för de värdefulla svar och synpunkter vi fick.

Om man jämför årets kundundersökning med den som gjordes 2014, ligger KFAB i stort sett på samma höga nivå vad gäller serviceindex och produktindex, vilket är väldigt glädjande för oss. Resultatet från kundundersökningen 2014 ledde till att KFAB var nominerade och fick pris i samtliga tre klasser vid en prisceremoni som arrangerades av AktivBo. Så vi kan ju hoppas och hålla tummarna att KFAB vinner pris även efter resultatet från årets kundundersökning.

Läs gärna mer om resultatet från kundundersökningen i vår hyresgästtidning Bladet.