Hyreshöjning 1/1 2019

KFAB och Hyresgästföreningen har träffat avtal om 2019 års hyror. Överenskommelsen innebär en genomsnittlig höjning av hyresnivån på bostäder och lokaler med förhandlingsklausul med 1,85 % from 2019-01-01.