Mål- & resultatutstyrning

Mål- och resultatarbete i KFAB

Kommunfullmäktige har beslutat om kommungemensamma mål som man inom koncernen ska arbeta med under år 2021 och resterande mandatperiod.

De kommungemensamma målen är:

  • Kommunen ska ha minst 9 000 invånare år 2025.
  • Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och arbetslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med en procent årligen. Utgångsläge: Arbetslöshet december 2018, 10,4 % A) Arbetslöshetsmål dec 2020, 8,3 % B) Arbetslöshetsmål dec 2019, 9,3 %
  • Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi ska vara bland de 100 bästa år 2020. Utgångsläge är plats 138 år 2019.

Eftersom KFAB är ett helägt kommunalt bolag, kommer vi att under 2021 och resterande mandatperiod arbeta med de kommungemensamma målen. KFAB:s styrelse har bl a beslutat att bolaget ska nyproducera och färdigställa attraktiva lägenheter under kommande period. Vidare ska KFAB arbeta med att erbjuda trygg och säker boendemiljö för våra hyresgäster, satsa på och följa upp investeringar som ger minskad energiåtgång samt effektivisera och samverka med övriga bolag och förvaltningar inom koncernen för att minska de totala kostnaderna.

Adress
Besöksadress:
Drottninggatan 34

Postadress:
Kungsörs Fastighets AB
Box 15, 736 21 Kungsör
Felanmälan

Lämnas via mina sidor eller per telefon
0227-415 04.

Kontakta oss

Telefon 0227 - 415 00
info@kfab.kungsor.se

Välj språk

Copyright © 2023 Kungsörs Fastighets AB. Webbdesign: Underbase Media AB