Väst

Område Väst består av det vi i Kungsör kallar Västergårdarna samt kvarteret Kaptenen och är beläget mellan centrum och utfarten till Arboga. I området finns förskolor samt ”lågstadie- och mellanstadieskolor”.  I Västergårdarna finns äldreboenden av olika slag med en restaurang för de boende. I kvarteret Kaptenen finns en kvartersbutik som drivs privat. Alla husen är ombyggda och har en utmärkt standard. Det är väl sörjt för kommunikation med bil och det finns genvägar för gång- och cykeltrafik mot centrum.

För boendet är det väl försörjt med tvättstugor och sophantering där de flesta fraktioner finns inom området. Liksom i de flesta övriga fastigheter i KFAB’s bestånd finns utbyggt Kabel-TV-nät med möjlighet till Internetanslutning. Området är lugnt och lämpar sig väl för barnfamiljer eftersom området förutom skolverksamheter även har mycket öppen mark mellan husen med goda lekmöjligheter.

Adress
Besöksadress:
Drottninggatan 34

Postadress:
Kungsörs Fastighets AB
Box 15, 736 21 Kungsör
Felanmälan

Lämnas via mina sidor eller per telefon
0227-415 04.

Kontakta oss

Telefon 0227 - 415 00
info@kfab.kungsor.se

Välj språk

Copyright © 2023 Kungsörs Fastighets AB. Webbdesign: Underbase Media AB