Skip to main content

Sekretess & integritet

GDPR

Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning (GDPR) att gälla som lag. Den ersätter PUL (personuppgiftslagen).

Den nya lagstiftningen påminner mycket om den nuvarande men kraven på hur vi som företag behandlar dina personuppgifter skärps. Vi värnar om din personliga integritet och det är viktigt att du känner dig trygg med vår hantering av personuppgifterna. Läs gärna vidare så får du veta mer om hur vi arbetar.

Ett av syftena med GDPR (General Data Protection Regulation) är just att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter. Den innehåller även regler om hur företag och organisationer får behandla personuppgifter (artikel 5). Ett annat syfte med den nya lagstiftningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU. Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i bolaget är Kungsörs Fastighets AB (556049-6464).

Vad är en personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgift är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, bilder, med mera.

Vad använder vi uppgifterna till?

Vår behandling/användning av personuppgifter som lämnats av dig som kund, är till för att handha uthyrningen samt för att kunna fullfölja vårt åtagande till dig som hyresgäst efter att avtal har skrivits. Exempel på när vi behandlar dina personuppgifter är: när du registrerar dig i vår bostadskö, när du har anmält att du vill ha förslag om lediga bostäder/bilplatser, när du blir erbjuden en lägenhet/bilplats, när vi skriver ett avtal med dig, när du gör en felanmälan, med mera.

Hur behandlar vi uppgifterna?

I lagen finns regler om hur personuppgifterna får behandlas. Det finns grundläggande principer för behandling och krav på rättslig grund, det vill säga att uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Vi måste ha ett tydligt ändamål och syfte för att kunna lagra uppgifterna. De ska vara korrekta, uppdaterade och förvaras i en säker miljö. Ett exempel på en laglig grund är ett avtal. Vi lämnar ibland ut dina uppgifter till samarbetspartner. Vi kan till exempel behöva lämna ut dina uppgifter till olika entreprenörer för arbeten vi själva inte utför. Du har rätt att kostnadsfritt en gång om året , efter skriftlig ansökan få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.

Cookies på webbplatsen

En cookie är en liten textfil med information som ger ett tekniskt stöd som på olika sätt syftar till att förbättra för användarna vid besök på en webbplats. Denna textfil läggs på webbanvändarens dator. Vid besök på Kungsörs Fastighets AB:s webbplats skickas cookien mellan användarens dator och webbplatsens server för att bland annat underlätta navigering. Webbplatsen använder även cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem. Informationen som samlas in är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till särskild person.

Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära. På Kungsörs Fastighets AB:s webbplats används för närvarande bara den temporära typen, så kallade sessionscookies. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares (Internet Explorer, Mozilla Firefox m fl) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på webbplatsen kan begränsas. Sessionscookien försvinner efter avslutat besök.

Enligt lagen ska den som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning. Allmän information om cookies och om lagen om elektronisk kommunikation finns på Post och telestyrelsens webbplats.

Vad sker när vi inte behöver ha uppgifterna längre?

Gallring av personuppgifter sker efter det att ett hyresförhållande har avslutats enligt gällande lagstiftning. Vid begäran om utträde ur bostadskön så raderas uppgifterna omgående.

För mer information – se Kungsörs Kommuns hemsida