Styrelse

Här nedan är Kungsörs Fastighets ABs styrelse.

Rigmor Åkesson (s)
Ordförande
Ewa Granudd (m)
1:e vice ordförande
Reijo Peräläinen (l)
2:e vice ordförande
Elisabeth Kjellin (s)
Ledamot
Roland Jansson (sd)
Ledamot
Kerstin Lundberg Henriksson (v)
Ersättare
Lena Norstedt (c)
Ersättare
Niclas Lund (m)
Ersättare
Johan Tingström
Auktoriserad revisor (ordinarie)
Peter Söderman
Auktoriserad revisor (ersättare)
Håkan Sundström (m)
Lekmannarevisor (ordinarie)
Thomas Göransson (s)
Lekmannarevisor (ordinarie)
Adress
Besöksadress:
Drottninggatan 34

Postadress:
Kungsörs Fastighets AB
Box 15, 736 21 Kungsör
Felanmälan

Lämnas via mina sidor eller per telefon
0227-415 04.

Kontakta oss

Telefon 0227 - 415 00
info@kfab.kungsor.se

Välj språk

Copyright © 2023 Kungsörs Fastighets AB. Webbdesign: Underbase Media AB