Centrum

Fastigheterna i Centrum är spridda men i huvudsak till sammanhållna kvarter. Det är fem kvarter som ligger alldeles intill Stortorget i Kungsör. Några enstaka hus och tre huskroppar finns intill Arbogaån. Alla husen i området har förstås maximal tillgänglighet till kommunala tjänster liksom utbudet från köpmännen i Kungsör. Här finns också restauranger, biograf, konditori, bibliotek mm. Uppräkningen kan göras lång – kort sagt alla samhällsfunktioner finns inom räckhåll!!

Området i sin helhet är centrumbebyggelse även om det också inrymmer lite villabebyggelse och småindustri. Från området är det bekvämt avstånd till centrum och Kung Karls skola (åk 6-9).

Liksom i de flesta övriga fastigheter i KFAB’s bestånd finns väl utbyggt Kabel-TV nät med möjlighet till Internetanslutning.

Adress
Besöksadress:
Drottninggatan 34

Postadress:
Kungsörs Fastighets AB
Box 15, 736 21 Kungsör
Felanmälan

Lämnas via mina sidor eller per telefon
0227-415 04.

Kontakta oss

Telefon 0227 - 415 00
info@kfab.kungsor.se

Välj språk

Copyright © 2023 Kungsörs Fastighets AB. Webbdesign: Underbase Media AB