Skip to main content

Valskog

I Valskog har KFAB centralt belägna fastigheter i två kvarter. Alla lägenheterna är i tvåvåningshus. Den ena gruppen är trähus med utvändiga trapphus. Den andra gruppen består av hus i något äldre traditionellt snitt, men som numera är ombyggda och i mycket trevligt skick.

Området i sin helhet är ett villasamhälle med småindustri. Det är beläget mitt i en triangel av orterna Kungsör, Köping och Arboga med vilka det finns kommunikationer. Det finns skola med förskoleverksamhet i omedelbar närhet till våra fastigheter.