Vi bygger nytt!

Vid Kaplanen 7 bygger Kungsörs Fastighets AB 32 nya lägenheter

som beräknas vara klara för inflyttning vid årsskiftet 2023. Två fastigheter

tar form, ett helt nytt flerbostadshus och en ombyggd enplansbyggnad.

De senaste åren har KFAB haft stor efterfrågan på lägenheter, de nya som nu byggs är efterlängtade.

Mellan Skolgatan och Karlavägen, växer ett nytt flerbostadshus fram med 4 våningar och 23 lägenheter. Dessutom byggs en befintlig byggnad om till 9 lägenheter i gatunivå.

Steg för steg växer de nya lägenheterna fram enligt plan. För nyproduktionen av flerbostadshuset är grundplattan gjuten och arbeten pågår med allt från väggar, balkonger och fönster till markarbete, målning och takläggning.

Ombyggnationen av det så kallade annexet pågår för fullt. Delar av den gamla byggnaden rivs, befintliga delar fräschas upp och nytt kommer till för att färdigställa de nya lägenheterna.

KFAB har som mål att bygga 80 nya lägenheter till 2025, som ett led i kommunens mål om att bli 9000 invånare till samma år. Cirka 30 lägenheter återstår att nyproducera efter att de nu pågående projekten invigs. För att främja utvecklingen i kommunen har KFAB också sålt mark till andra bostadsbolag för att nya bostäder ska kunna växa fram.

Vid intresse, kontakta Madelen Norling 0227-415 06.

Adress
Besöksadress:
Drottninggatan 34

Postadress:
Kungsörs Fastighets AB
Box 15, 736 21 Kungsör
Felanmälan

Lämnas via mina sidor eller per telefon
0227-415 04.

Kontakta oss

Telefon 0227 - 415 00
info@kfab.kungsor.se

Välj språk

Copyright © 2023 Kungsörs Fastighets AB. Webbdesign: Underbase Media AB