Skip to main content

Ny VD för KFAB från 1 mars

Den 1 mars 2022 tillträder Lars Larenius som VD för Kungsörs Fastighets AB. Han kommer till Kungsör med gedigen erfarenhet inom branschen och ser fram emot att driva KFABs utveckling vidare. Vi träffade honom för ett samtal om hans nya roll i Kungsör.

KFAB har en tydlig ambition med byggande, vilket också ses i de två projekt som pågår just nu med nybyggnation av flerbostadshus och ombyggnation av enplansbostäder. Lars Larenius startar sitt uppdrag i Kungsör med ett öppet sinne. För honom är det viktigt att skapa sig en egen uppfattning om orten, innan planen framåt bestäms tillsammans med medarbetare och ägare av bolaget.
Lars Larenius berättar hur han ser på sin roll som VD för KFAB:

 • Min roll handlar om allmännyttan i kommunen, att främja bostadsförsörjningen. Grunduppdraget är att vara en attraktiv hyresvärd, att tillhandahålla prisvärda bostäder av hög kvalitet där hyresgäster trivs. Och i all form av tillväxtskapande – jobb, näringsliv, kommersiellt – behövs det byggas så det finns bostäder som möter upp efterfrågan.
  Lars fortsätter:
 • Det här är ett serviceyrke och det bästa för mig med det är människorna, den mänskliga kontakten! Vi tillhandahåller boenden vilket är det viktigaste materiella folk har, hemmet. Vi är en del av samhällsutvecklingen, ja faktiskt mitt i samhällsutvecklingen. Det är ett roligt grundläggande uppdrag. Alla grundförutsättningar är också positiva. Bra geografiskt läge, bra pendlingsmöjligheter, vacker boendemiljö, det lilla närsamhället på den lilla orten där närhet och service blir väldigt centralt.

Trivs bäst i mindre kommuner
Lars Larenius kommer till Kungsör med gedigen erfarenhet av arbete inom allmännyttan. Bortsett från kortare perioder i privata företag kopplat till boende, så har Lars arbetat med allmännyttan sedan 1988. I 13 år arbetade han vid Svenska Bostäder i Stockholm varav fem år som förvaltningschef, han har också arbetat på Lundbergs Fastigheter i Norrköping, jobbat med bredbandsutbyggnad när det startade upp i Sverige, varit VD för Svalövs Bostäder i Skåne, och under 15 års tid har han varit VD för allmännyttan i Vadstena. Det är också rollen i Vadstena som allra mest liknar hans nya roll i Kungsör.
Med ett varmt skratt berättar Lars om de många likheterna mellan Vadstena och Kungsör:

 • Det är lite kul att det är så mycket som är lika; storlek på kommunen, mysiga bostadsområden, närhet till sjö, fantastisk natur, rik kulturhistoria och närhet till större städer. Check, check, check! Dessutom har Kungsör ett extra plus med bra spårbunden pendling med järnvägen.
  Lars har jobbat både i stora och mindre organisationer och trivs allra bäst i mindre kommuner:
 • Närheten till människor är styrkan i en mindre ort. Det är närmare till allt, medarbetare, hyresgäster, kommun, samarbetspartner, samhället. I mindre organisationer är man mer i verksamheten. Yrkesmässigt behöver det också finnas en bredare kompetens, det ställs större krav. Här får man pendla mellan strategiska frågor med kommunledning och politiker till att i nästa sekund vara hos en hyresgäst och ställa in kanaler på tv. Bredden på uppdraget är otroligt stimulerande!

Veckopendlar till Kungsör
Lars är född och uppvuxen i Stockholm. Det var där han började sitt yrkesliv och det var också där han träffade sin fru. När de sedan fick barn gick flyttlasset till Linköping, där döttrarna som idag är 18 och 19 år, växte upp. Familjens stora fritidsintresse är utomhusaktiviteter och de rör sig gärna tillsammans, det blir både skidor, jakt, golf, cykling, med mera.

 • Cykla Vätternrundan har jag gjort alldeles för många gånger, säger Lars med ett skratt.
  Familjen bor kvar i Linköping och i dagsläget finns inga planer på att flytta. Lars är dock öppen för att bosätta sig någon annanstans när yngsta dottern gått ut gymnasiet. Familjen har en fritidsstuga längre upp i Sverige som de besöker regelbundet, och Lars ser fördelar med att även komma närmare den. Planen för Lars är nu att veckopendla och vara i Kungsör vardagar.
 • Jag har ingen fysisk koppling till Kungsör sedan tidigare, men allt det positiva som jag önskar finns här!

Första tiden i sin nya roll
Lars Larenius efterträder Mats Åkerlund, som går i pension den sista februari. Lars tar över de planer och ambitioner som finns och bygger på efterhand, efter att ha lärt känna orten och människorna här.

 • Det första jag gör kommer vara att sätta mig in i orten och lära känna medarbetarna, därefter kommunen och andra samarbetspartner. Bolaget har bra ekonomi och gott renommé, så grundförutsättningarna är positiva. Sen är det ju så att i små kommuner är det mycket som ska göras på få människor och investeringar kan vara utmaningar. Men det positiva är starkt övervägande. Förutom de projekt som redan pågår finns flera intressanta utvecklingsfrågor, till exempel hållbarhet och digitalisering. Jag kommer lägga fokus på det också där jag ser att vi kommer driva en del själva och en del i samarbete. Jag börjar med att skapa mig en egen bild för att sedan se hur vi tillsammans med medarbetarna ska jobba vidare.
 • Jag går in i det här med utifrånperspektiv för att bilda mig en uppfattning om orten. På alla orter är bostadsmarknaden väldigt lokal och har sina egna förutsättningar. En del är synliga medan andra är subjektiva åsikter, så som status för olika områden. Jag ser fram emot att komma på plats och få lära känna orten – sätta fingrarna i jorden och lära känna vartefter från insidan!

Lars Larenius – varmt välkommen till KFAB och Kungsörs kommun!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *