Skip to main content

Allvarliga fel i
lägenhet eller hus

Du är skyldig att anmäla fel i lägenheten som du inte kan ta hand om själv. Detta är särskilt viktigt och brådskande vid större skador som till exempel en vattenläcka. Du kan bli ersättningsskyldig om du inte anmält ett fel i din lägenhet i rimlig tid. Kontakta oss eller ring 0227-415 04. Vid akuta fel ring jouren, 021-13 09 00.