Skip to main content

Trapphus och entré

Det är inte tillåtet att ställa saker i trapphuset. Tänk på att vissa personer kan se dåligt eller ha svårt att röra sig. Cyklar, pulkor och barnvagnar mm kan hindra utryckningspersonal vid ett olyckstillfälle eller brandtillbud. Vid fel i gemensamma utrymmen ska du göra en felanmälan, 0227-415 04.