Avflyttning

Uppsägning

Vill du säga upp avtalet gällande lägenhet, p-plats, garage eller lokal ska du besöka KFAB:s kontor eller ringa till oss. Uppsägningstiden är tre månader för lägenhet, p-plats och garage och räknas alltid från den sista dagen i månaden. Vid händelse av dödsfall är uppsägningstiden en månad. Vid flytt till äldreboende är uppsägningstiden en månad.

När lägenheten är uppsagd bokas tid för förbesiktning av lägenheten via KFAB:s kontor.

Visning av lägenheten

Namn och telefonnummer till dig som bor i lägenheten lämnas ut av KFAB till den som ska titta. Hyresgästen visar själv lägenheten för de som är intresserade. Skulle du som hyresgäst inte ha möjlighet att visa lägenheten meddela det till KFAB.

Avflyttning

När du flyttat från lägenheten lämnas samtliga nycklar till KFAB:s kontor. Därefter görs en avflyttningsbesiktning där status och städning kontrolleras i lägenhet och förråd. Vid onormalt slitage eller om lägenheten är dåligt städad kommer debitering att ske enligt gällande prislista.

Städning av lägenhet vid avflyttning

Om du är tidigt ute med nyckelåterlämning, hinner du själv städa om, ifall det är något som inte är bra. Väntar du tills sista minuten med nyckelåterlämning och det blir anmärkning ang städningen, städar vi på din bekostnad.

Kolla gärna in våra städtips och checklista så får du bättre koll på vad som behöver göras.

Nycklar

Nycklarna ska enligt hyreslagen lämnas in allra senast kl. 12.00 den första vardagen i månaden efter det att kontraktet löpt ut. Det finns vanligtvis tre nycklar till varje lägenhet. Glöm inte att ta med tvättcylinder och tagg om det finns till din lägenhet. Om det saknas någon nyckel så kommer vi att behöva byta cylinder och därmed debitera dig kostnaden.

Till dig som flyttar

Information, tips och flyttråd när du ska flytta

Adress
Besöksadress:
Drottninggatan 34

Postadress:
Kungsörs Fastighets AB
Box 15, 736 21 Kungsör
Felanmälan

Lämnas via mina sidor eller per telefon
0227-415 04.

Kontakta oss

Telefon 0227 - 415 00
info@kfab.kungsor.se

Välj språk

Copyright © 2023 Kungsörs Fastighets AB. Webbdesign: Underbase Media AB