Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy gäller för alla som söker bostad hos KFAB både nya och interna sökanden. Uthyrningspolicyns syfte är att samma regler skall gälla för alla bostadssökande och att reglerna därför skall vara så enkla som möjligt att tillämpa. Utgångspunkt för uthyrningspolicyn är en kombination av gällande lagstiftning och vår uttalade uppfattning.

Krav för godkännande av ny hyresgäst

  • Sökande skall vara över 18 år
  • Sökande skall ha fast inkomst från arbete, pension eller studiestöd från CSN
  • Sökande skall inte ha registrerade betalningsanmärkningar hos kronofogdemyndigheten
  • Sökande skall inte ha haft återkommande störningar noterade hos tidigare hyresvärd
  • Sökande skall inte under de tre senaste åren ha hyresskulder hos tidigare hyresvärd

Krav för godkännande vid internbyte

Hyresgäst som önskar byta lägenhet inom vårt bostadsbestånd skall ha bott minst 12 månader i sin lägenhet. Vid kortare boendetid prövas skälen till bytet från fall till fall.

Obligatorisk hemförsäkring

Det är hyresgästens ansvar att från och med inflyttningsdagen skaffat sig en gällande hemförsäkring för den lägenhet som de hyr av KFAB. 

Lägenhetskö och poängsystem

Vem som får en lägenhet avgörs av kötiden. Vi använder ett internetbaserat uthyrningsprogram och alla lediga lägenheter presenteras på vår hemsida. Via hemsidan registrerar du din ansökan och söker själv aktivt din lägenhet. Saknar du internet, kontakta vår uthyrningsavdelning så hjälper vi till. Som bostadssökande måste man vara aktiv och logga in på hemsidan minst en gång per år eller höra av sig till oss, i annat fall rensas man bort ur kön.

Våra lägenheter fördelas i allmänhet via köpoäng (1 poäng/dag), alternativt via direktlägenheter där ”först till kvarn” gäller. Poängen försvinner vid tilldelning av lägenhet och sedan är du låst i ett år och kan då inte söka ny lägenhet.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar i ansökan/intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst. Därför behövs uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Genom att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter. Uppgifterna kommer endast att behandlas inom KFAB. Du har rätt att gratis en gång per år få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som din ansökan är aktuell. Det innebär att samtliga uppgifter kommer att gallras när du meddelat att du inte längre önskar kvarstå som bostadssökande. 

Adress
Besöksadress:
Drottninggatan 34

Postadress:
Kungsörs Fastighets AB
Box 15, 736 21 Kungsör
Felanmälan

Lämnas via mina sidor eller per telefon
0227-415 04.

Kontakta oss

Telefon 0227 - 415 00
info@kfab.kungsor.se

Välj språk

Copyright © 2023 Kungsörs Fastighets AB. Webbdesign: Underbase Media AB